REGULAMIN

Regulamin „Akademii Prawdziwych Mistrzów” oraz „Programu Trenerskiego”

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Udział w kampanii edukacyjnej „Say NO! to Doping”, jest bezpłatny i dobrowolny.
 2. W ramach kampanii realizowane są dwa programy edukacyjne: pierwszy - „Akademia Prawdziwych Mistrzów” skierowany do młodzieży, która chce brać udział w
   uczestniczyć w rywalizacji sportowej, drugi to „Program Trenerski” przeznaczony
  dla trenerów prowadzących młodzież i zawodników.
 3. Korzystanie z Programu Akademii Prawdziwych Mistrzów lub Programu Trenerskiego oznacza akceptację przez Uczestnika warunków niniejszego regulaminu. 
 4. Przez słowo „Program” należy rozumieć programy edukacyjne: „Akademia Prawdziwych Mistrzów,” lub „Program Trenerski”.
 5. Przez słowo „Uczestnik” należy rozumieć osobę fizyczną, która korzysta z Programu w jakikolwiek sposób, w tym osoby niepełnoletnie, które są uprawnione do korzystania z Programu pod nadzorem rodziców/opiekunów prawnych.
 6. Posiadanie konta w Programie jest bezpłatne. 

 

§ 2. Rejestracja

 

 1. Zapisując się do Programu poprzez formularz zgłoszeniowy Uczestnik nie podaje żadnych innych danych jak tylko adres e-mailowy, na który mają być wysyłane lekcje.  Zapisy 
  do programu mogą również odbywać się poprzez wypełnienie formularza w formie papierowej.
 2. Zapisy do Programu mogą również odbywać się poprzez wypełnienie pisemnego zgłoszenia, lub zapisanie do programu przez osobę trzecią, jak rodzica czy trenera, lub innego opiekuna prawnego.
 3. Za każdym razem wymaga się potwierdzenia zgody uczestnika na udział w programie
  i przysyłanie lekcji poprzez aktywację linku otrzymanego w pierwszym e-mailu.
 4. Osoby poniżej 18 roku życia proszone są o poinformowanie rodziców lub opiekunów
  o udziale w projekcie. Każdy rodzic i opiekun ma prawo wglądu we wszystkie materiały edukacyjne udostępniane w ramach kursu. Wszystkie materiały są udostępnione na stronie www.antydoping.pl/akademiaprawdziwychmistrzow.
 5. Każdy Uczestnik Programu ma prawo wypisać się z programu w dowolnym momencie.
 6. Wypisanie z Programu następuje na wniosek Uczestnika przesłany pod adres e-mail akademia@antydoping.pl.

 

 

§ 3. Program

 1. Program Akademii Prawdziwych Mistrzów składa się z 30 lekcji wysyłanych raz w tygodniu
  na zarejestrowany adres e-mailowy.
 2.  Program Trenerski składa się z 15 lekcji wysyłanych na zarejestrowany adres e-mailowy co najmniej raz na 2 tygodnie.
 3. Po zakończeniu Programu  Uczestnik zostanie zaproszony do udziału w egzaminie sprawdzającym stopień wiedzy na temat przekazanego materiału. Za zdanie egzaminu Uczestnik otrzyma dyplom ukończenia kursu.
 4. Zakończenie programu edukacyjnego następuje w chwili zdania przez Uczestnika egzaminu i otrzymania dyplomu, jak również poprzez wypisanie się z Programu.
 5. Jeśli Uczestnik nie zda egzaminu, będzie miał prawo przystąpić do niego powtórnie – lub zrezygnować i wypisać się z Programu.
 6. Dodatkowe informacje o charakterze edukacyjnym są udostępnione na stronach Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie.
 7. Uczestnik po zdanym egzaminie może wyrazić zgodę na dalsze przetwarzanie jego danych osobowych przez Komisję do Zwalczania Dopingu w Sporcie w celach edukacyjnych.

 

 

§ 4. Ochrona danych osobowych

 1. Adres e-mailowy będzie wykorzystywany tylko do przysyłania treści edukacyjnych i nie będzie służył do przesyłania, żadnych ofert.
 2. Z chwilą zakończenia Programu adres e-mail Uczestnika zostanie trwale usunięty z bazy danych.
 3. Baza danych z adresami e-mail będzie administrowana zgodnie z właściwymi przepisami  ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)
 4. Baza danych e-mail zostanie zgłoszona do Generalnego Inspektora Danych Osobowych.
 5. Informujemy, iż dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem Programu są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).
 6. Administratorem danych osobowych pozyskanych w związku z realizacją Programu jest Komisja do Zwalczania Dopingu w Sporcie z siedzibą w Warszawie przy ul. Łazienkowskiej 6a.
Do poprawnej pracy strona potrzebuje obsługi JavaScript!
Używasz bardzo starej przeglądarki Niektóre funkcje strony mogą nie działać poprawnie.
Uaktualnij oprogramowanie.