Konkursy, niespodzianki

Konkurs dla dziennikarzy 

 

„Współczesna walka z dopingiem w Polsce i na świecie”.

 

Celem konkursu jest  przedstawienie aktualnych metod walki z dopingiem w sporcie.

 

 

REGULAMIN KONKURSU

§1

W konkursie mogą wziąć udział w szczególności: osoby pracujące w krajowych gazetach oraz  czasopismach, rozgłośniach radiowych i telewizyjnych, internetowych portalach, a także współpracownicy tych mediów.

§2

Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie na adres e-mailowy konkurs@antydoping.pl pracy, która została opublikowana lub została udostępniona do wiadomości opinii publicznej.

Publikacje powinny odpowiadać następującym kryteriom:

a)     treść publikacji  powinna być zgodna z celem konkursu,

b)    forma pracy dowolna,

c)     kopie tekstów prasowych powinny być opatrzone pseudonimem, a dane autora umieszczone w treści e- maila,

d)    do konkursu prace mogą zgłaszać autorzy lub redakcje,

e)     prace powinny być opublikowane w języku polskim,

f)      jeśli jeden autor chce przesłać więcej prac konkursowych, każda musi być opatrzona odrębnym pseudonimem i nadejść  w odrębnym e mailu,

g)     prace oceni Prezydium Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie.

§3

Nagrodą główną jest zegarek marki ICE Watch o wartości  432 zł.

§4

Przyjmowanie prac odbywać się będzie od chwili ogłoszenia konkursu do dnia 31 lipca 2014 r.

 

Prace należy przesłać na adres:

konkurs@antydoping.pl

o temacie  „Konkurs dla dziennikarzy”.

Sponsorem konkursu jest  ICE-WATCH

Do poprawnej pracy strona potrzebuje obsługi JavaScript!
Używasz bardzo starej przeglądarki Niektóre funkcje strony mogą nie działać poprawnie.
Uaktualnij oprogramowanie.